ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 5 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19632290
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 936
  • Your IP: 3.238.204.167
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | Forums | IT น่ารู้ | คู่มือและเอกสารประกอบเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์/โปรแกรม
anawin@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-09

          ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy – KBE) งานต่างๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู้เป็นคำกว้างๆ ที่มีความหมายครอบคลุมเทคนิค กลไกต่างๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ในเอกสาร และทำสมุดหน้าเหลืองรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ และที่สำคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล

          ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. จึงได้พัฒนาระบบ KM ขึ้นมา เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้แบ่งปันความรู้และสร้างเสริมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อนำไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

 

ไฟล์เอกสารประกอบ: 
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (2 โหวต)
narin@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-08
น่าจะนำ link คู่มือวางไว้ที่หน้าแรก
5

เป็นเมนูหลักหนึ่งก็ได้ครับ (ด้านบนใต้ logo banner)

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
เนื้อหาละเอียดดี

 เนื้อหาในคู่มทอการใช้งานละเอียดดีครับ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเครื่องมือ ตัวนี้  การมีเครื่องมือจัดการความรู้ ก็จะทำให้เราสามารถ ดำเนินการกิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้รวดเห็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ต้องรำลึกอยู่เสมอว่า  IT NOT KM หมายความว่า ไอที ไม่ใช่ การจัดการความรู้ แต่เป็นแค่เครื่องมือของการจัดการความรู้เท่านั้น  ถึงแม้หน่วยงานจะมีเครื่องมือดี มีประสิทธิภาพขนาดไหน แต่หากขาดคน ในองค์กรเข้าร่ววมด้วย ก็ไม่สามารถทำ km ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้น เราน่าจะเริ่มทำ km เพื่อน้อง ๆ ใหม่ ๆ ที่เข้ามาทำงานใน สป.วท. เอางานที่ง่าย ๆ เ็ป็นความรู้ที่วๆ ไปที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่  ดีใหมครับ

sasikan@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-14
 ขอบคุณค๊าฟพี่อนาวิล
5

 ขอบคุณค๊าฟพี่อนาวิล

รายการบล็อกล่าสุด