ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

5 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
5 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
6 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
6 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 7749590
  • Unique Visitors: 259770
  • Registered Users: 155
  • Last Registered User: supawat.c@mhesi...
  • Published Nodes: 830
  • Your IP: 34.238.189.171
  • Since: พ, 2011-09-07 13:44

Opening KM Web 2011

วันที่: 
Mon, 2014-06-30 17:00

           ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดำเนินงานทางด้านธุรการและงานสารบรรณ  เข้าร่วมรายงานสภาพปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กระดานสนทนา ในหัวข้อ "การใช้งานระบบสารสนเทศ --> ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"  หรือที่ URL : km.most.go.th/forum/607

ภาพประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM<

หน่วยงาน: 
สบค.
รูปภาพ: 
คลังความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)”  บรรยายโดย..ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์)
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด