ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

6 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
6 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 38 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 52 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 13792943
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 167
  • Last Registered User: inthivorn.b@mhe...
  • Published Nodes: 920
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

เมื่อวันที่ 21 กพ. 57 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับทาง มทร.อีสาน สกลนคร ผู้ประกอบการ เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์เรียนรู้หมากเม่า สกลนคร โดยในช่วงเช้าได้หารือกันที่ มทร.อีสานสกลนคร และในช่วยบ่ายเข้าหารือรับทราบนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และลงพื้นที่ดูสถานที่ที่จะตั้งศุนย์เรียนรู้ดังกล่าว ในเบื้องต้นหลังจากเข้าพบท่านผู้ว่า ฯ ท่ายินดีให้การสนับสนุนรับหลักการในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว แต่ให้แต่ละฝ่ายไปจัดทำข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ท่านเน้นย้ำว่าถ้าจะดำเนินการต้องดำเนินการให้ทันในสมัยที่ทานเป้นผู้ว่าสกลนคร

ภาพการประชุมหารือตอนเช้า

ภาพเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

 

ลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวน์ตลาดริมดง อ.สร้างค้อ

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี