ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 1 ชั่วโมง ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21944039
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 44.192.38.49
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

คณะทำงานบูรณาการงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วท. และผู้รับผิดชอบโครงการภายในแผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง

ตามที่ อพวช. ได้จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วท. และประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า นั้น

ที่ประชุมได้หาืรือเกี่ยวกับการบูรณาการ 46 แผนงาน ที่ รมว.วท. ได้สั่งการให้มีการประชุมหารือระหว่าง วท. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2556 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และมีมติให้จัดประชุมในส่วนแผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง ในวันที่ 18 มกราคม 2556 (ยังไม่กำหนดเวลา) โดยให้คณะทำงานฯ และผู้รับผิดชอบโครงการภายในแผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดฯ เสนอรายชื่อหน่วยงาน/บุคคล ทั้งภายในและภายนอก วท. ที่สมควรเชิญเข้าร่วมประชุมหารือฯ เพื่อให้ อพวช. ประสานงานกับ สป.วท. ส่งหนังสือเชิญประชุมต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอความกรุณาท่านส่งรายชื่อผู้ที่สมควรเชิญเข้าร่วมประชุม (ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของท่าน) ให้ อพวช. ภายในวันที่ 2 มกราคม 2555 โดยโปรดให้รายละเอียดที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ของผู้ที่จะเชิญด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ธนัท เทียนศิริ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร 0 2577 9999 ต่อ 1811 โทรสาร 0 2577 9900 ฝ่ายเลขาคลัสเตอร์ถ่ายทอดฯ

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

เมล์กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

Tanat Dhiensiri <tanat@nsm.or.th> เลขากลุ่ม 

"nitaya@most.go.th" <nitaya@most.go.th>, "urawan@dss.go.th" <urawan@dss.go.th>, "nitaya@oaep.go.th" <nitaya@oaep.go.th>, "uthai@nimt.or.th" <uthai@nimt.or.th>, "suriya@tistr.or.th" <suriya@tistr.or.th>, "sirikult@gistda.or.th" <sirikult@gistda.or.th>, "suwipa@nstda.or.th" <suwipa@nstda.or.th>, "pklysubun@slri.or.th" <pklysubun@slri.or.th>, "vichian@nia.or.th" <vichian@nia.or.th>, "apichat@narit.or.th" <apichat@narit.or.th>, "monta1956@hotmail.com" <monta1956@hotmail.com>, "kommate@sti.or.th" <kommate@sti.or.th>, "nisakorn@haii.or.th" <nisakorn@haii.or.th>, "Suwimon@tcels.or.th" <Suwimon@tcels.or.th>, "suwimon@most.go.th" <suwimon@most.go.th>, "raweewan@slri.or.th" <raweewan@slri.or.th>, "netnuch@gistda.or.th" <netnuch@gistda.or.th>, "geng_bear@yahoo.com" <geng_bear@yahoo.com>, "tanawan@oaep.go.th" <tanawan@oaep.go.th>, "pornsawan@most.go.th" <pornsawan@most.go.th>, "narin@most.go.th" <narin@most.go.th>, "kularb@dss.go.th" <kularb@dss.go.th>, "benjaphat@dss.go.th" <benjaphat@dss.go.th>, "anyada@dss.go.th" <anyada@dss.go.th>, "chompunut@dss.go.th" <chompunut@dss.go.th>, "geng_bear@yahoo.com" <geng_bear@yahoo.com>, "vilaivan@oaep.go.th" <vilaivan@oaep.go.th>, "pariyada@tistr.or.th" <pariyada@tistr.or.th>, "jeerapha@nstda.or.th" <jeerapha@nstda.or.th>, "ps@nimt.or.th" <ps@nimt.or.th>, "surat@nanotec.or.th" <surat@nanotec.or.th>, "ajchara@nimt.or.th" <ajchara@nimt.or.th>, "netnuch@gistda.or.th" <netnuch@gistda.or.th>, "suparerk.a@narit.or.th" <suparerk.a@narit.or.th>, "gloyjai@narit.or.th" <gloyjai@narit.or.th>, "raweewan@gistda.or.th" <raweewan@gistda.or.th>, "pitchaya@narit.or.th" <pitchaya@narit.or.th>, "jeerapha@nstda.or.th" <jeerapha@nstda.or.th>, "anucha@tistr.or.th" <anucha@tistr.or.th>