ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

5 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
5 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 3 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 4 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 8592848
  • Unique Visitors: 267557
  • Registered Users: 155
  • Last Registered User: supawat.c@mhsri...
  • Published Nodes: 840
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พ, 2011-09-07 13:44
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก bunsoy@mhsri.go.th

 

               ตามที่ ศท. ได้สำรวจความต้องการใช้บริการสื่อสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์และด้านอื่นๆไป สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.วท. และ  สร. นั้น

                ศท.จึงขอประชาสัมพันธ์รายการสื่อสารสนเทศตามที่ได้จัดซื้อจัดหา จำนวน 19 เล่ม ตามไฟล์ที่แนบ (CLICK) และขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ เข้ารับบริการได้ที่ บุญสรอย ศท. ชั้น 7 โทร 3816

หน่วยงาน: 
ศท.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี