ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

6 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
6 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 13738206
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 167
 • Last Registered User: inthivorn.b@mhe...
 • Published Nodes: 920
 • Your IP: 192.168.6.109
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 จากหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 กระทรวงการคลังได้ประกาศปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช้าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ดังนี้

1. ค่าอาหาร

- จัดอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ

ฝึกอบรมประเภท ก  จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน  จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600  บาท/วัน/คน  

ฝึกอบรมประเภท ข จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600 บาท/วัน/คน จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 400 บาท/วัน/คน

- จัดอบรมในสถานที่เอกชน

ฝึกอบรมประเภท ก จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 1,200 บาท/วัน/คน จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน

ฝึกอบรมประเภท ข จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 950 บาท/วัน/คน จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 700 บาท/วัน/คน

- ค่าที่พัก

ฝึกอบรมประเภท ก ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกิน 2,400 บาท/วัน/คน ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกิน 1,300 บาท/วัน/คน

ฝึกอบรมประเภท ข ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกิน 1,450 บาท/วัน/คน ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกิน 900*2=1,800 บาท/วัน/คน

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี