ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

5 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
5 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 1 วัน ก่อน
7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 48 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 3 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 8550821
  • Unique Visitors: 267517
  • Registered Users: 155
  • Last Registered User: supawat.c@mhsri...
  • Published Nodes: 840
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พ, 2011-09-07 13:44
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

มาอีกแล้วครับกัยการสรรหาสมาชิก อสวท. หรือ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่จะทำหน้าที่สื่อสาร นำประเด็นความต้องการ ปัญหาของชุมชนที่ต้องการนำ วทน. ไปแก้ กับภาควิชาการ เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานใน ก.วิทย์  และเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ปีนี้เริ่มกันที่ภาคอีสานเช่นเดิม จัดที่ มทร.อีสาน สุรินทร์  มีผู้สนใจจะเข้ามาทำหน้าที่เป็น อาสาสมัครกันเยอะทีเดียว 100 กว่าคนจาก 17 อำเภอ นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสนใจงานด้าน ว และ ท ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิต 

จากการจัดกิจกรรม มีหลากหลายคำถามเกิดขึ้นมากมาย เช่น จะใช้ solar cell มาสูบน้ำได้อย่างไร  จะทำเกษตรอินทรีย์อย่างไรให้ได้คุณภาพ จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นอะไรได้บ้าง จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องแก๊สได้อย่างไรและอีกหลากหลายความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น

จ.สุรินทร์ นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะด้านพื้ช ผัก หรือด้านปศุสัตว์  กระทรวงวิทย์ฯ ก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  มีหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ ที่บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ ไก่อินทรีย์ ที่ส่งขายต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปัญหาหลัก ๆ ที่ต้องการแก้ไข เช่น

 

  • ภัยแล้ง ต้องการใช้ นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำ
  • ต้องการปลูกผัก ทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้คุณภาพมากขึ้น
  • ต้องการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

".....อาสาสมัคร  จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตนเอง  มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทำงาน  มีเวลาที่จะปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร....."

 

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)