ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

5 ปี 38 สัปดาห์ ก่อน
5 ปี 38 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 40 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 8802645
  • Unique Visitors: 267761
  • Registered Users: 155
  • Last Registered User: supawat.c@mhsri...
  • Published Nodes: 842
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พ, 2011-09-07 13:44
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2555 ที่ผ่านมาโครงการ อสวท. ได้รับเกียรติจากทีมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทย์ฯ นำโดย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผตร.วท. ลงพื้นที่ตรวจโครงการ อสวท. ของเครือช่าย มทร.ล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง โดยในช่วงเช้าได้เข้าฟังการบรรยายของ วว. โครงการ "ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป คำตอบสำหรับพรุ่งนี้...สู่เวทีอาเซียน" โดยมีผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วม ในช่วงบ่าย ทางคณะผู้ตรวจได้เดินทางไปยังบ้านพี่ดาว คุณสุนันท์ เลสัก บ้านปงชัย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  จากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า มาสู่ อสวท. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตผักแบบไม่้ดิน ภายใต้โครงการผลักดันโดย อสวท. ปีงบประมาณ 2554 จนสามารถเป็นจุดสาธิตให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นและหมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้กระบนการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในหน้าแล้งที่พืชผักหายาก ไม่มีให้รับประทาน และผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปขายในท้องถิ่น

จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 54 ได้มีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านที่มีความต้องการที่จะผลิตปลูกผักไร้ดินเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมในปี 2555 ผ่านโครงการคลินิกเทคโนโลยี และผลก็คือ โครงการผ่านการพิจารณา นี่ก็เป็นอีกตัวแย่างหนึ่งของความเชื่อมโยงระหว่าง อสวท. คลินิก และในอนาคตทางผมเองก็ได้ฝากให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ(อ.ชิติฯ) ได้วางแผนเผื่อไว้สำหรับการพัฒนาและผลักดันให้เกิดเป็นหมู่บ้านปลูกผักไร้ดิน ให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้ทั้ง อสวท.  คลินิก หมู่บ้าน กลายเป็นโครงการเนื้อเดียวกัน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มแรงและยั่งยืน อย่างจริงจังต่อไป

  

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด