ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

5 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
5 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 9112662
  • Unique Visitors: 271083
  • Registered Users: 157
  • Last Registered User: juntana.ch@mhes...
  • Published Nodes: 849
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พ, 2011-09-07 13:44
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก nuttapong_m@mhsri.go.th

         ในเมื่อมี Tip&Trick ของ Windows Xp ไปแล้วเพื่อไม่ให้น้อยหน้ากันจึงนำเอา Tip&trick ของ Windowns 7 มาฝากกันด้วยครับหวังว่าจะเป็นประโยชนนะครับ

 

เอา User Account Control (UAC) ใน Windows 7 ออก
ใครรำคานตอนที่เราลงโปรแกรม หรือปรับแก้ไขอะไร มันจะมี popup ขึ้นมาเสมอ
แก้โดย
1. ไปที่ Start Menu > Control Panel > User Accounts and Family Safety > User Account > Change User Account Control Setting
2.ปรับขีดไปล่างสุดครับ > OK
เพิ่มความเร็วในการบูตให้กับ Windows 7
win7 เป็น OS ที่ออกแบบให้ใช้กับ CPU หลายคอร์แต่ส่วนใหญ่ค่า default ของมันจะตั้งไว้ที่ 1 คอร์
ถ้า CPU เรามีหลายคอร์ เราก็สามารถแก้ไขให้มันเพิ่มความเร็วในการบู๊ตได้โดย
1.start > พิม msconfig กด enter
2.ที่หน้าต่าง System Configuration ให้ไปที่แท๊บ Boot และคลิกที่ Advanced options…
3. ที่หน้งต่าง Boot Advanced Options ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Number of processors CPU มีกี่คอร์ ก็เลือกไป แต่ผมมี 4 อิอิ
4. OK > OK ลอง restart เครื่อง ดูผลออกมาว่าเร็วแค่ไหน
มาเช็คกันว่า Windows 7 ของท่าน ใช้เวลาในการ Restart นานแค่ไหน
เปิด notepad ก๊อบปี้ข้างล่าง
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim Wsh, Time1, Time2, Result, PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff
MsgA = “Please close all running applications and click on OK.”
KeyA = “HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime\”
KeyB = “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run\RestartTime”
AppName = “Restart-Time”
Set Wsh = CreateObject(”WScript.Shell”)
PathFile = “”"” & WScript.ScriptFullName & “”"”
Result = wsh.RegRead(KeyA & “Times”)
if Result = “” then
MsgResult = Msgbox (MsgA, vbOKCancel, AppName)
If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit
Wsh.RegWrite KeyA & “Times”, left(Time,8), “REG_SZ”
Wsh.RegWrite KeyB, PathFile, “REG_SZ”
Wsh.Run “cmd /c Shutdown -r -t 00
, false, 0
else
Wsh.RegDelete KeyA & “Times”
Wsh.RegDelete KeyA
Wsh.RegDelete KeyB
TimeDiff = DateDiff(”s”,Result,left(Time,8))
MsgBox “Your computer restarts in ” & TimeDiff & ” seconds”, VbInformation, AppName
end if
wscript.Quit
เซฟเป็นชื่อไรก็ได้ แต่นามสกุลต้องเป็น XXX.VBS
XXX นี่คือชื่อที่คุณตั้ง
กดเข้าไป กด OK
เอา Quick Launch Toolbar คืนมา
1.คลิกขวาที่ Taskbar เลือก Toolbar > New Toolbar
2.จะมีหน้าต่าง New Toolbar – Choose a folder ในช่อง Folder
3.ใส่ %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch แล้วกดที่ Select Folder
4.จบ
ซ่อนไดร์ฟ media ที่ไม่ใช้ออกไป
1.กด start > พิม Folder options กด enter ตรงช่อง search…..
2.แถบ view ติ๊กถูกที่ Hide empty drives in the Computer folder
Sticky Note สำหรับคนขี้ลืม
เป็นโน๊ตที่แปะไว้เตือนความจำ
Start > All Programs > Accessories > Stricky Notes
จะเพิ่มกระดาษก็คลิกที่เครื่อง +
เพิ่มคำสั่ง Copy to , Move to.. ให้เมนูคลิกขวา
เปิด notepad ก๊อบปี้
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Copy To]
=”{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}”
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\Move To]
=”{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}”
เซฟเป็น นามสกุล XXX.reg
เอา Menu Bar ใน Windows Explorer ออกมา
ใน win7 จาซ่อนไว้ เอาออกมาโดย
กด atl ครับ
หรืออยากให้มันโชว์ตลอด
1.start > พิม Folder options กด enter
2. แถบ view
3.ติ๊กถูกที่ Always Show Menus แล้วคลิก OK
เอา IE8 ออกไป
1.start > พิม Turn Windows features on or off กด enter
2.เลื่อนหา IE8 เอาเครื่องหมายถูกออก > OK > restart
ซ่อน Drive letters ออก
โดยปกติ win7 จะมีการแสดงไดร์ฟ c d e f …… ถ้าคุณไม่ชอบให้มันออกมา มีแต่ชื่อที่คุณตั้งไว้ ก็เอาออกโดย
start > พิม Folder options กด enter
แถบ view
หา Show drive letters ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
ยกเลิกการ Restart เมื่อ Windows Update
ปิดการทำงานนี้ได้โดย
Start > พิม gpedit.msc แล้ว <enter>
ที่หน้าต่าง Group Policy ให้ไปตามนี้
Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update
ที่ด้านขวา หา No auto-restart with logged on users for scheduled automatic update installations แล้วดับเบิ้ลคลิกที่นี่
เลือก Enabled กด OK
เพิ่มความเร็วการแสดงผล Taskbar Thumbnails ให้เร็วขึ้น
Start > พิม Regedit <enter>
HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Mouse
ด้านขวา หา MouseHoverTime ดับเบิลคลิก แก้เป็น 0 ซะ
สร้าง New Folder แบบไว
กด ctrl+shift+n ครับ
ClearType ปรับหรือยัง
ใน win 7 ปรับง่ายดีครับ เพราะมันทำแบบ wizard แบบ step by step
กด start > พิม Cleartype กด enter
ปรับตามแบบที่คุณเลือก
ลบลูกศรออกจากช๊อตคัดแบบไม่ต้องยุ่งกับ registry
โหลด
อ่านด้วยนะครับ
ปรับ taskbar ให้เหมือนกับ vista
บางคนยังไม่คุ้นกะ win7 ปรับได้โดย
คลิกขวา taskbar > propoties
แถว taskbar ตรง taskbar buttons: เปลื่ยนเป็น Combine when taskbar is full > apply >OK
ลบคำว่า Shortcut ออก
auto-login
start > พิม netplwiz
ที่หน้าต่าง User Accounts ให้เลือก User ที่จะทำ Auto Login
ตีกเอาเครื่องหมายออกจาก
Users must enter a user name and password to use this computer คลิก Apply
จะ มีหน้าต่าง automatically Log On มาให้คุณกรอก Password เมื่อกรอกแล้วให้คลิก OK แล้ว Restart เคริ่อง เมื่อเครื่องบูตมาก็จะไม่มีหน้า Login อีก
สร้างปุ่ม shut down , restart ง่ายๆ
คลิกขวาเดสท๊อป >new > shortcut
ใส่
Shutdown
Shutdown.exe -s -t 00
Restart
Shutdown.exe -r -t 00
 
Credit : I3lack-JacK of itemxp.net

 

 

หน่วยงาน: 
ศท.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด